Innovation Lab: Round Table Event

Op woensdag 30 november vond in Rotterdam het Round Table Event ‘Innnovation Lab: De Gelukkig Stad’ plaats. Het lab brengt sinds twee jaar studenten en onderzoekers bij elkaar om na te denken over geluk in de stad. Tijdens het Round Table Event werd de toekomst van dit vakgebied besproken met de stakeholders. 

Tijdens het besloten Round Table event in het Groothandelsgebouw in Rotterdam kwamen geïnteresseerden en stakeholders bij elkaar om na te denken over de toekomst en werden de opgaven en uitdagingen voor de komende jaren vastgesteld. De tafels bestonden uit afgevaardigden van bedrijven, overheden, instellingen, stichtingen en voor een deel uit studenten. Vanuit de TU Delft doen studenten mee als deel van het Honours Programme.

Het Innovation Lab is een samenwerking tussen drie universiteiten in Delft, Leiden en Rotterdam. Het Universiteitsfonds Delft is financieel betrokken bij de ontwikkeling van het Innovation Lab. Doordat vraagstukken integraal, multidisciplinair en in gespreksvorm worden behandeld, is het een unieke kans om het onderwijs en de aanwezige studenten te voeden met inhoud, kennis, kunde en ervaring op dit vakgebied.

Meer over het Innovation Lab: de Gelukkige Stad