Kick off Next Generation Robotics honours class

Honours class next generation robotics, is een programma voor excellente en gemotiveerde eerste jaar bachelor studenten die een brede interesse hebben in het ontwikkelen van robots én de ambitie hebben om een leider te worden in het onderzoek en de ontwikkeling van robots. Dit interdisciplinaire programma is een initiatief van het TU Delft Robotics Insitute.

De studenten moeten voor het hele programma 30 ECTS halen naast hun normale bachelor programma. Als ze zowel het bachelor programma als de honours class (die 2,5 jaar duurt) succesvol afsluiten krijgen de studenten het TU Delft honours certificaat.

Studenten van zeven verschillende bachelor programma’s konden deelnemen aan dit extra programma. Studenten van: Lucht- en Ruimtevaarttechniek, Klinische Technologie, Elektrotechniek, Computertechnologie, Maritieme Techniek, Werktuigbouwkunde and Industieel Ontwerpen. De groep van twaalf studenten is in december 2016 geselecteerd.

De kick off

Na het kick-off start weekend in begin februari, zullen de geselecteerde studenten negen verschillende masterclasses bijwonen. Elke masterclass heeft een specifiek onderwerp waar men dieper op in gaat. De onderwerpen zijn nauw verbonden met de ontwikkeling van robots. De studenten leren de basis leren over: programmering, gedistribueerde systemen, elektronica, mechanica/dynamiek, Human Robot interactie en ervaringen van gebruikers, 3-D (laser) printers en 2-D lasersnijmachines en materialen, posities van robots en robot visie. Naast de masterclasses doen de studenten een project doen waar ze de opgedane kennis kunnen gebruiken voor de ontwikkeling en optimalisering van robots.

De ontwikkeling van de masterclasses is medegefinancierd door het Universiteitsfonds Delft met dank aan donaties van VOPAK en een extra donatie van een aantal Goede Vrienden van het fonds.