Onderwijs

Om studenten de kans te geven te excelleren, biedt het Universiteitsfonds Delft ondersteuning bij de ontwikkeling van aanvullende onderwijsprogramma’s en pilots. We richten ons hierbij uitsluitend op aanvullend, verdiepend en innovatief onderwijs.

Op dit moment steunen we de volgende projecten:

Honours Programme Delft

Honours Programme Delft is een aanvullend onderwijsprogramma voor excellente studenten die meer aankunnen dan het studieprogramma voorschrijft.

Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt talentontwikkeling van deze topstudenten door een bijdrage aan pilots, zoals het Honours Kick Start Fund, Persoonlijk leiderschap en Innovation Lab.  Lees meer

D-DREAM hall

De D:DREAM Hall is dé thuisbasis van onze succesvolle Dreamteams, zoals het Nuon Solar team. De teams werken hier aan projecten waarmee ze deelnemen aan internationale competities.

Als universiteitsfonds dragen we bij aan de uitbreiding van specifieke onderwijs- en productiebehoeften van de Dreamteams zodat zij kunnen excelleren. Lees meer

Engineering Education Pilots

De Engineering Education Pilots zijn pilots die studenten op eigen initiatief ontwikkelen in samenwerking met docenten.
Wij helpen bij de (door)ontwikkeling van de pilots en zijn een katalysator voor de motivatie en interesse van de studenten. Pilots die we steunen zijn onder andere de Masterkeuze Bachelorreis, Rotman Design Challenge en YES!Delft Students. Lees meer

Online Education

De TU Delft loopt voorop in ‘worldwide online education’. Om onderwijs van wereldklasse voor iedereen beschikbaar te maken is de Delft Extension School opgericht.

Het Universiteitsfonds Delft draagt bij aan de doelstelling door het financieren van cursussen en internationaal online onderwijs. Lees meer