Honours Programme Delft

Het Honours Programme is een uitdagend aanvullend onderwijsprogramma voor excellente studenten die meer aan kunnen dan het studieprogramma voorschrijft. Talentontwikkeling, initiatief nemen en zelfstandig onderzoek en/of projecten doen staan hierin centraal. Inmiddels volgen ongeveer 400 bachelor en 200 masterstudenten, verdeeld over de verschillende faculteiten, het programma.

Het Universiteitsfonds Delft werkt binnen het Honours Programme Delft mee aan de volgende pilots.


 • Honours Kick Start Fund
  Interfacultair

Docenten van de TU Delft kunnen via het Honours Kick Start Fund een bijdrage aanvragen om een nieuw vak te ontwikkelen of een bestaand vak te upgraden. Het Universiteitsfonds Delft financiert modules en biedt donateurs de kans zich te verbinden aan dit initiatief.


 

 • Persoonlijk Leiderschap: Studenten Hebben Dorst (SHD)
  InterfacultairLogo-1

SHD is een online studenten-platform dat tools biedt om talent optimaal te benutten en stress te verminderen. In 2016 wordt een studentenhandboek gepubliceerd. Het universiteitsfonds financiert het boek en ondersteunt zowel het platform als de campagne financieel en in natura.


 • Innovation Lab: de gelukkige stad
  Industrieel ontwerpen

Bij Innovation Lab onderzoeken deelnemers van drie universiteiten vanuit diverse disciplines manieren om geluk in de stad van de toekomst te faciliteren. Het universiteitsfonds levert een bijdrage in de ontwikkelingskosten en is medefinancier van het voorjaarsevent.


 • Masterclass Alternatief Bouwen
  Bouwkunde

In deze onderwijspilot staan duurzaamheid, materiaalkunde, milieutechnologie, ontwerp & vormgeving, bouwtechnologie, cultuurhistorie en beleidsvoering centraal. Eindresultaat is een presentatie van een realistische bouwopgave. Het fonds financiert de reis- en onkosten.