Onderzoek

Wetenschappers en studenten van de TU Delft werken dagelijks aan oplossingen die de kwaliteit van het leven van een groot aantal mensen beïnvloeden.

Om baanbrekend onderzoek mogelijk te maken, ondersteunt het Universiteitsfonds Delft projecten die extra steun nodig hebben en waarin overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet. We richten ons hierbij op innovatief onderzoek met grote maatschappelijke waarde. Interesse om het onderzoek van de TU Delft ook te ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact op met Machteld von Oven via 06 8106 0919 of mail: m.w.vonoven@tudelft.nl.

Momenteel ondersteunen wij de volgende onderzoeksprojecten:

Leerstoel Geothermie
Applied Earth Sciences
Bij de leerstoel Geothermie worden de mogelijkheden onderzocht om warm water onder de grond in te zetten als duurzame energiebron in Nederland. Een nieuw thema is diepe geothermie, aardwarmte op meer dan 4 kilometer diepte.

Doelgericht bestralen, minder schade
Technische Natuurwetenschappen
In de strijd tegen kanker ontwikkelt de TU Delft nanodragers voor inwendige bestraling om uitzaaiingen te bestrijden. Zo wordt schade aan de tumor gemaximaliseerd terwijl het gezonde weefsel wordt gespaard.