Organisatie

De organisatie van het Universiteitsfonds Delft is als volgt ingericht:

Bestuur
Ons bestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan. De voorzitter en leden zijn vaak Delftse alumni die zonder uitzondering grote bestuurlijke kennis en ervaring meebrengen. Naast deze leden is er een lid van het College van Bestuur onderdeel van het bestuur. > Bestuur 

Commissie van Uitvoering
De Commissie van Uitvoering bestaat uit 11 vertegenwoordigers die door de faculteiten van de TU Delft worden aangewezen. De commissie is bevoegd om de bestemming aan te wijzen van de door het bestuur ter beschikking gestelde gelden. Daarnaast beslist de commissie zelfstandig over het al dan niet toekennen van subsidies.

Bureau
Het bureau van het Universiteitsfonds Delft bestaat uit de directeur en een team van vaste medewerkers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de inzet van student assistenten. Zij ondersteunen het Universiteitsfonds Delft bij het behalen van haar doelstellingen. Het bureau voert het door het bestuur vastgestelde beleid uit. > Medewerkers