Organisatie

Het Universiteitsfonds helpt de TU Delft te excelleren. Met bijdragen van alumni en anderen die zich betrokken voelen bij de universiteit stimuleert het fonds inspirerende projecten en krijgt talent aan de universiteit de kans om uit te blinken.

De organisatie van het Universiteitsfonds Delft is als volgt ingericht:

Het Bestuur heeft als taak het vaststellen van en toezicht houden op het door het fonds te voeren beleid. De voorzitter en leden zijn vaak Delftse alumni en brengen zonder uitzondering grote bestuurlijke kennis en ervaring mee. De voorzitter van de Commissie van Uitvoering maakt deel uit van het Bestuur alsmede een lid van het College van Bestuur van de TU Delft.

De Commissie van Uitvoering bestaat uit 11 vertegenwoordigers, die door de faculteiten van de TU Delft worden aangewezen. Deze Commissie is bevoegd de bestemming aan te wijzen van de door het Bestuur ter beschikking gestelde gelden en beslist zelfstandig over de ontvangen verzoeken om subsidie.

Het Bureau bestaat uit een directeur en een team van vaste medewerkers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van student assistenten. Het bureau voert het door het Bestuur vastgestelde beleid uit.