ANBI-status

Het Universiteitsfonds Delft is een stichting met ANBI-status. Dit betekent dat giften die gedaan worden aan het Universiteitsfonds mogelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.

De officiële naam van het fonds is Stichting Universiteitsfonds Delft

Fiscaal nummer: 0027.60.502

Kamer van Koophandel: 411.45.319

Voor informatie over de bestuursleden en het beloningsbeleid zie Bestuur

Voor informatie over de doelstelling en het beleidsplan zie Missie.

Voor informatie over de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording zie Jaarverslag.

Voor informatie over de contactgegevens van het Universiteitsfonds Delft zie Contact.