Bestuur

Het bestuur van het Universiteitsfonds Delft bestaat uit de volgende personen:

ir. M.H. Wisbrun
Voorzitter

ir. J.A. Dekker
Secretaris/Penningmeester

prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen
Voorzitter College van Bestuur TU Delft

ir. T.J.G. Baron Collot d’Escury
ir. P.J. Heijboer
ir. N. Maas
ir. H. Morelisse
prof. dr. ir. L.J. van Vliet
ir. M.N.A.J. Vogt

Alle bestuursfuncties van het Universiteitsfonds zijn onbezoldigd.