Missie

Het Universiteitsfonds Delft is een onafhankelijke stichting die de TU Delft ondersteunt door financieel bij te dragen aan onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. Het fonds werkt nauw samen met het College van Bestuur en hoogleraren. Met behulp van giften van alumni, medewerkers, particulieren, stichtingen en bedrijven die wetenschap een warm hart toedragen, zetten we alles in het werk om studenten en wetenschappers te laten excelleren en maatschappelijke impact te realiseren.

Onderwijs
Om studenten de kans te geven te excelleren, bieden we ondersteuning bij de ontwikkeling van innovatieve en verdiepende onderwijsprogramma’s en pilots.

Onderzoek
Waar mogelijk ondersteunen we baanbrekend onderzoek dat extra geld nodig heeft en waarin overheidsfinanciering niet geheel voorziet.

Talentontwikkeling: subsidies, beurzen en prijzen
Zowel Bachelor- als Masterstudenten krijgen dankzij een subsidie of beurs van het fonds de kans om hun kennis te verdiepen. Daarnaast reikt het Universiteitsfonds Delft jaarlijks diverse prijzen uit om talenten in het zonnetje te zetten en studenten te inspireren bij hun studie- en carrièrekeuzes.