Missie

Het Universiteitsfonds Delft is een stichting, die zich onafhankelijk van de TU Delft, maar in nauwe samenwerking met het College van Bestuur en hoogleraren, inzet om de studie en het onderzoek aan de TU Delft te bevorderen en te ondersteunen. Het Universiteitsfonds werkt aanvullend op wat de TU Delft doet en is een belangrijke steun bij het realiseren van allerlei projecten.

Het werk van het Universiteitsfonds is alleen maar mogelijk dankzij de steun van partners en donateurs.