Leermeesterprijs

Elk jaar ontvangt een hoogleraar van de TU Delft de Leermeesterprijs. Deze prijs bestaat uit een netto bedrag van €15.000,-, een zilveren penning en een oorkonde van het Universiteitsfonds Delft. De Leermeester wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om, eventueel met partner, een sabbatical van circa twee maanden in het buitenland door te brengen. Door de contacten die worden opgedaan (of versterkt), het geven van eventuele gastcolleges en het verdiepen van de kennis, kan de winnaar daarna met frisse ideeën weer aan de slag bij de TU Delft.

Kandidaten
De decanen van elke faculteit, de onderwijsdirecteuren en studieverenigingen kunnen kandidaten voordragen. Uiteraard moeten de kandidaten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De kandidaat excelleert in de kwaliteit van zowel onderzoek als onderwijs;
 • Deze kwaliteit heeft een bijzondere uitstraling op de omgeving van studenten en promovendi;
 • De kandidaat beschikt over onderzoeksreputatie en buitenlandse contacten;
 • De prijs is niet alleen aantrekkelijk voor de recipiënt, maar werpt ook vruchten af voor de TU Delft.

De voorstellen worden beoordeeld door een selectiecommissie van de TU Delft en de voorzitter van het Universiteitsfonds Delft. De selectiecommissie bestaat uit hoogleraren die in het verleden zelf de Leermeesterprijs hebben mogen ontvangen.

Iemand voordragen?
In onze agenda geven wij aan wanneer de aanmeldprocedure is geopend en weer wordt gesloten. Wij kunnen de aanvraag alleen in behandeling nemen als de volgende informatie over de kandidaat (zowel schriftelijk als digitaal) is ingediend:

 • Een recent CV;
 • Relevante informatie met betrekking tot het onderwijsaspect;
 • Relevante informatie met betrekking tot het onderzoeksaspect;
 • Lijst van publicaties;
 • Mogelijk positief effect voor de TU Delft;
 • Een motivatiebrief van de decaan;
 • Een motivatiebrief van het bestuur van de studie-vereniging(en) waar de kandidaat het meeste tijd besteed aan zijn/haar onderwijs;
 • Ten minste drie aanbevelingsbrieven van voormalige MSc studenten en/of voormalige PhD studenten.

Voorstellen kunnen worden ingediend via de decaan van de betreffende faculteit. Voorstellen van studenten lopen via het bestuur van de studievereniging van de opleiding.

Informatie
Vragen? Neem contact op met Jacqueline Kalkman via 015 – 278 6409 of per email via: ufonds@tudelft.nl. Nieuwsgierig naar alle winnaars? Bekijk dan onze lijst met Leermeesters.