SVM Packaging and Environment Scholarship

Slimme ideeën voor Verpakking en Milieu?

Heb jij vernieuwende, onverwachte, overstijgende inzichten rond het thema verpakking en milieu? Wil je jouw ideeën over de optimale balans tussen consumentengemak en milieubelasting de ruimte geven? Solliciteer dan nu voor de SVM Packaging and Environment Scholarship en win een van de beurzen van € 4.000.

Het Universiteitsfonds Delft is samen met de stichting Verpakking en Milieu op zoek naar masterstudenten met verrassende ideeën en impactvolle projectvoorstellen rond dit thema. Lever je scriptievoorstel in en wellicht ontvang jij een van de beschikbare beurzen.

Hoe aan te melden

Lever je masterthesis voorstel in via dit formulier.

Doelgroep

Je hebt het eerste jaar van je masterstudie afgerond. Je bent bezig met het voorbereiden van je masterthesis in het tweede jaar van het masterprogramma aan de TU Delft. Je masterthesis is gerelateerd aan het onderwerp ‘Verpakking en Milieu’.

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Een motivatie voor deelname aan de SVM Packaging and Environment Scholarship.
 • Een masterthesis proposal gerelateerd aan het onderwerp ‘Verpakking en Milieu’, waarin opgenomen:
  • een sterke technische onderbouwing;
  • een creatief innovatief voorstel;
  • een omschrijving van de beoogde bijdrage van je masterthesis proposal aan de maatschappelijke discussie over verpakking en milieu.
 • Een aanbevelingsbrief van je beoogde hoogleraar van de TU Delft, voorzien van handtekening.
 • Het afstuderen vindt plaats aan de TU Delft of resulteert in een TU Delft masterthesis.

Jury

De jury:

 • Prof. dr. P.C. Rem (CiTG, TU Delft)
 • Prof. dr. A.R. Balkenende (IO, TU Delft)
 • Vertegenwoordiging faculteiten (TNW en TBM, TU Delft)
 • Vertegenwoordiging SVM

Planning

 • Inschrijving gedurende het gehele studiejaar.
 • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een presentatie tegenover de jury.

Doelstelling, Visie en Historie SVM

SVM heeft het oorspronkelijke gedachtengoed, dat bij haar oprichting in 1971 centraal stond, weer als uitgangspunt genomen en overeenkomstig de doelstelling van SVM wordt het vermogen aangewend voor intellectuele en creatieve inzichten ten aanzien van verpakking en milieu door wetenschappelijke studie en onderzoek op dit gebied te stimuleren onder een breed wetenschappelijk veld. SVM richt zich daarbij in het bijzonder op jonge generaties aan universiteiten en hogescholen om hen te interesseren en stimuleren zich in het thema verpakking en milieu te verdiepen en op wetenschappelijke projecten die het in zich hebben om tot vernieuwende en onverwachte inzichten, denkrichtingen en oplossingen te komen.
SVM richt hiertoe in samenwerking met universiteiten fondsen in voor beurzen en projecten op het gebied van verpakking en milieu. Deze fondsen zijn voor studenten in de masterfase en voor wetenschappelijk onderzoek vanuit een economische, technologische en juridische invalshoek.

SVM is in 1971 opgericht door een aantal bevlogen voorlopers uit het bedrijfsleven in het licht van de ontwikkelingen van de Club van Rome die in 1972 het rapport ‘Grenzen aan de groei’ uitbracht. Het rapport had grote invloed op het milieubewustzijn. Het besef dat alleen sprake kon zijn van een duurzame toekomst indien ons milieu minder zou worden belast. De ondernemers zochten een antwoord op de toenemende milieudruk van verpakking en verpakkingsafval en zochten naar oplossingen waarbij gebruikersgemak, ecologie en economie in balans zouden kunnen zijn. SVM was in de beginjaren een netwerk voor discussie, intellectuele en creatieve gedachtenvorming inzake verpakking en milieu in het licht van Europese en mondiale ontwikkelingen. In de jaren ’90 werd de stichting als organisatie ingezet om namens de gehele verpakkingsketen en alle verpakkingsmaterialen meerdere verpakkingen convenanten met de overheid af te sluiten met preventie-, hergebruik- en recyclingdoelstellingen. De visie van SVM was gedurende die periode het afspreken en realiseren van ambitieuze doelstellingen voor verpakking en milieu, een gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijven, landelijke en lokale overheden en consumenten voor verpakkingen in de afdankfase en toepassing van bewezen milieu-effectieve maatregelen.

Vanaf 1998 heeft SVM niet meer deze rol en treedt zij niet meer op namens de verpakkingsketen. SVM beheert het fonds dat resteerde uit de jaarlijkse bijdrage van meer dan 200 bedrijven die in de periode 1990-1998 betrokken waren bij SVM.